Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος (website) https://psyforattiki.gr  αποτελεί πρωτοβουλία για την παροχή στοχευμένης βοήθειας στους ανθρώπους που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Αττική, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι τους αποδέχεται και συναινεί πλήρως.

H ιστοσελίδα ) https://psyforattiki.gr αποτελεί μια πλατφόρμα στόχος της οποίας είναι

η δημιουργία ενός δικτύου στο οποίο θεραπευτές ψυχικής υγείας, παιδαγωγοί κ.α θα δηλώνουν την βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν σε όσους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23η Ιουλίου 2018 και εκείνοι που χρειάζονται αυτή την βοήθεια θα μπορούν να εντοπίσουν τον ειδικό που χρειάζονται. Η σύνδεση αυτή θα γίνεται μέσω ενός διαδραστικού χάρτη στον οποίο θα παρουσιάζονται τα στοιχεία του εκάστοτε θεραπευτή και μια συνοπτική περιγραφή της διαθεσιμότητας των δωρεάν υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχικής υγείας, καθώς και σε τομείς που συνδέουν την ψυχική υγεία με την παιδαγωγική (ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, υποστήριξη παιδιών μέσα από ψυχοθεραπεία, ομάδες δημιουργικής απασχόλησης κ.α)

 

Οι ενδιαφερόμενοι παροχής υπηρεσιών συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην φόρμα ενδιαφέροντος (όνομα, επίθετο, ιδιότητα, συνοπτικό cv, διεύθυνση επαγγελματικού χώρου, χρονικό διάστημα παροχής δωρεάν υπηρεσιών, χώρος παροχής της υπηρεσίας, αριθμός ατόμων που δύνανται να εξυπηρετήσουν για τον συγκεκριμένο σκοπό). Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στον διαδραστικό χάρτη της ιστοσελίδας μας έτσι ώστε ο κάθε επισκέπτης να έχει πρόσβαση.

Αφού η ομάδα μας καταχωρήσει  τους ενδιαφερόμενους θεραπευτές στο δίκτυό, οι ίδιοι αυτομάτως εμφανίζονται στον χάρτη. Κάνοντας κλικ στην κάθε καταχώρηση στον χάρτη, εμφανίζονται τα στοιχεία του εκάστοτε θεραπευτή όπως όνομα, email, τηλέφωνο, τομέας δωρεάν παροχής υπηρεσίας και χρόνος δωρεάν παροχής της υπηρεσίας

Η ιστοσελίδα https://psyforattiki.gr  δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για το περιεχόμενο των καταχωρίσεων, τη συμπεριφορά των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της ιστοσελίδας και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

Χρήστες της εφαρμογής θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users) όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα https://psyforattiki.gr  και οι διαχειριστές της δεν θα προβούν στην κοινοποίηση σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας των προσωπικών σας στοιχείων, η κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων γίνετε μόνο από εσάς τους ίδιους και αφού λάβετε στο email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας αίτημα για απάντηση στην αγγελία σας.  Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα τα οποία αποστέλλετε κατά την δημιουργία προφίλ σας, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από την ιστοσελίδα για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό προφίλ και διαγράφονται κατόπιν αιτήματός σας.

Η ιστοσελίδα https://psyforattiki.gr  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις.  Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών, διαγραφών κλπ. Αυτοί οι ανανεωμένοι όροι θα υπερκαλύπτουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των όρων χρήσης.